DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
29.10.2014 tarihinde yklendi.
Tarz Siyaset ve Ak Parti

 Hâkim devletlerle mahkûm devletler arasndaki fark bir avuç iyi yetimi insandr (Moliere).

Bir TV programndan deerli gazeteci-yazar Etyen Mahçupyan’n bir tespitini hatrlyorum. “Türkiye’nin ana akm ve ana unsuru dindarlk ve muhafazakârlktr. Bu kesim ülkede arlkl bir çounlua sahiptir. Bu yüzden Türkiye’nin nasl ve nereye evrilecei dindar kesimin ne kadar demokrat, ne kadar üretken, ne kadar kuatc olacayla yakndan ilgilidir. Dua edelimde bu kesim daha salkl ve isabetli kararlar alsnlar ve ülkeyi daha iyi bir noktaya tasnlar, bu artlarda baka bir ansmz yok”.

Gerçekten önemli ve isabetli bir tespit… Mevcut durum analiz edildiinde ülkeyi ve ülke insann gelecee tama konusunda kapsaml bir programa sahip baka bir kesim yok gibi. Yakn ve orta vadede de olacak gibi görünmüyor.

Yusuf Akçura’nn geçen yüzyln banda formulize ettii “Üç Tarz Siyaset”in ana unsurlar olan Osmanlclk, slamclk ve Türkçülük günümüzde Solculuk, Muhafazakârlk ve Milliyetçilik olarak karlk bulmaktadr. Bu siyaset tarzlar ana ya da tali kollaryla siyasi hayatmzda varlklarn sürdürmektedir.

Ancak ne yazk ki son yüzyln ilk yarsnda tek partili sistem, son yarsnda ise vesayetçi oligari yüzünden bu akmlarn hiçbiri hükümet olduklarnda dahi kendi programlarn tam anlamyla ortaya koyamadlar. Darbeler, parti kapatmalar, muhtralar hep engel oldu buna. Menderes, Özal ve Erbakan dönemlerindeki ksa süreli denemeler dnda bu durum 2002 Ak Parti iktidarna kadar devam etti. Hatta vesayet araylarnn 27 Nisan Muhtrasna kadar devam ettii bile söylenebilir. Fakat bu muhtraya kar ortaya konulan tavr ve devamnda alnan Cumhurbakannn halk tarafndan seçilmesi kararyla birlikte artk bu sürecin son bulduu söylenebilir.

Bu anlamda Ak Parti son on ylda, vesayetin tasfiyesine; Türkiye`nin kendi potansiyeli, tarihi ve kültürüyle bulumasna ve toplum ile devletin ortak bir bilekede bir araya gelmesine araclk etmi bir harekettir. Alnan mesafe, Anadolu insan için önemli bir imkân, frsat ve kazanmdr. 

Ak Parti bu baarsn önemli oranda dindar kesimin belki de son yüz yl içinde ortaya çkarabildii kendi alanlarnda en iyileri bir araya getirebilmesine borçludur. Kabul edelim ya da etmeyelim muhafazakâr kesimin son yllarda ortaya çkarabildii ve belli alanlarda temayüz etmi kadrolarn önemli bir ksm Allah’n takdiri ve kaderin bir cilvesi olarak Ak Parti saflarnda bulutu. Bu kapsama giren çok kiiden bahsedilebilir ancak özellikle dört ismin vurgulanmas anlaml olacaktr. 

Recep Tayyip Erdoan, Abdullah Gül, Bülent Arnç ve Ahmet Davutolu. Her artta güçlü bir liderlik sergileyen ve güçlü bir irade ortaya koyan Recep Tayyip Erdoan, siyasi mücadelesi boyunca kaos anlarnda bile saduyu ve nezaketten taviz vermeyen Abdullah Gül, hareketin kuruluundan bugüne en çok emek veren ve en çok mücadele eden birkaç kiiden biri olmasna ramen hiçbir zaman ikbal beklentisine girmeyen ve dava arkadalarna kar cevap hakk doduu durumlarda bile bu hakkn kullanmayarak güzel bir özveri ve fedakarlk örneklii sergileyen Bülent Arnç ve ülkemizin son yllarda yetitirdii en önemli akademisyen ve entelektüellerden biri olan, bilgi ve aksiyon adam Ahmet Davutolu…

Deiim arzularnn bütün toplumu ve kurumlar sard bir dönemde ortaya çkan ve bu ihtiyaca cevap veren bu kadro, vesayeti ve çeteleri tasfiye etmi, özgürlüklerin önünü açm, yüz yllk sorunlara neter vurmu, Kürt Sorunu konusunda çözüm sürecini balatm, ekonomiyi krizlerden kurtarm ve ülkemizin bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olabilmesi için yeni bir vizyon ortaya koymutur. Bütün bu süreçte birlik ve beraberliini koruyan bu kadronun duruu ve dayanmas hareketin bundan sonrasn belirlemede de büyük bir öneme sahip olacaktr.

imdi ise son deiikliklerle birlikte hem muhafazakâr camiann hem de ülkemizin son yllarda ortaya çkarabildii en güçlü siyasi figür ile en güçlü entelektüel figürün ülkenin bir ve iki numaras olarak yan yana görev yapaca bir döneme giriyoruz. Bu isimler biri Cumhurbakan, dieri ise Babakan olarak Yeni Türkiye’nin inasnda görev üstlenecekler. Bu, her yönüyle yeni bir dönem, yeni bir frsat, yeni bir imtihan ve yeni bir sorumluluk anlamna gelmektedir.

Dorusu iin hafife alnr taraf yoktur. Sayn Mahçupyan’n tespitinden yola çkacak olursak ülkede demokratikleme ve sivillemenin salanmas; bütün uygulamalarda adalet, özgürlük, effaflk, liyakat ve ehliyetin esas alnmas; rüvet ve yolsuzluk gibi arazlarla mücadele edilmesi; dezavantajl toplumsal kesimlere sahip çklmas; toplumsal farkllklarmzn zenginlie dönütürülmesi; güzel ehirler kurulmas ve temiz bir çevrenin inas; salkl bir nesil yetitirilmesi ve ülkemiz potansiyelinin harekete geçirilmesi gibi konularda ne bekleyeceksek bu kadrodan bekleyeceiz.

Ülkemizde son yllarda önemli bir mesafenin alnmasna ve adeta “sessiz bir devrimin” yaanmasna araclk eden Ak Parti hz kesmeden ikinci on ylda yeni bir hedefe odaklanmaldr. Bu hedef; ülkemizi her alanda ileri düzey gelimi ülkeler seviyesine çkarmak ve daha önemlisi her alanda yeni bir medeniyet hamlesine girimek olmaldr.

Ak Parti, adalet, özgürlük ve anlam araynda yeni bir dalga balatmal ve Anadolu insannn tarihsel yürüyüüne daha uzun süre öncülük edecek bir momentum oluturmaldr. Bu dönem artk mazeretlerin deil çözümlerin konuulduu bir dönem olmaldr. Gücümüzün neye yettiini, neyi baarabileceimizi, ne üretebileceimizi bu dönemde daha iyi göreceiz. Artk, zaman yeni okullar açma, yeni ocaklar yakma, yeni mektepler kurma, yeni modeller gelitirme zamandr. Zaman, sadece Anadolu için deil bütün slam Corafyas için hatta bütün insanlk için düünme ve yola çkma zamandr.

Ancak bunun baarlabilmesi önemli oranda merkezi ve yerel siyasetin adalet, ehliyet ve meveret ilkeleri dorultusunda yeniden yaplandrlmasna, parti içi demokratik süreçlerin iyiletirilmesine, her alanda katlmcn salanmasna ve insan kaynann yenilenmesine bal olacaktr. 

Seçim sonuçlarnn arlkl olarak kültürel unsurlar ve ulusal dinamikler tarafndan ekillendiriliyor olmas, yerel siyasetin nitelik, düzey ve baar açsndan gerçekte ne durumda olduunun tespitini neredeyse imkânsz hale getirmitir. Bu durum, yerelde siyasetin tekâmülünü engellemekte; çou durumlarda içten içe yozlamasna sebep olmakta; daha kötüsü ise ehirlerimizin, insanlarn çalarak, emek vererek, mücadele ederek bir yerlere gelebildii alanlar olmaktan çkmasna yol açmaktadr. Nepotizmin temel yaklam haline geldii bu tür durumlarda liyakat ve ehliyetin yerini sadakat ve itaat almakta bu ise ulusal siyasetin fidelii olan yerel siyaseti bu açdan ilevsiz hale getirmektedir.

Bu durum bir taraftan siyasetin Ankara ve stanbul gibi birkaç merkeze skmasna sebep olmakta, dier taraftan yerel düzeyde gerekli insan kaynandan mahrum brakld için sorunlaryla bir türlü ba edemeyen ve sosyoekonomik gelimilik açsndan ulusal gelimiliin gerisine düen illerin ortaya çkmasna yol açmaktadr.

Tarihsel tecrübe göstermitir ki, devlet dediimiz aygt ya bir medeniyetin taycs ya da bir zorbaln aracdr (H. Demir). Bir medeniyetin taycs haline getiremediimiz devletin zaman içinde bir zorbaln aracna dönümesi kaçnlmazdr. Devletin ideolojisi ne olursa olsun bu böyledir. Bunun önüne geçmenin yolu, her alanda yeni bir medeniyet hamlesine girimek ve devleti bir medeniyetin, bir fikrin, bir idealin, bir umudun taycsna dönütürmektir. Bu ise ancak, insanlk adna bir ideali olan; her zaman ve zeminde adalet ve anlam arayn sürdüren; insan, eya, bilim, kültür, sanat, hayat ve ölüm adna söyleyecek sözü olan insanlarla mümkün olacaktr. 

Yeni bir muhasebe ve ina sürecinde bulumak dileiyle…

igezer@hotmail.com

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 1292 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :184873 Kii - u An :27 Kii Online - Sitemizi Bugn :151 Kii - Dn :99 Kii - Son Bir Hafta :637 Kii - Son Bir Ay :4858 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.